Stefan Pieksma and family

Officer, gentleman, husband, father and friend.

Twitter: @pieksma
Facebook
Skype: pieksma
Drop me a note...
Dump 1090
Norrbottensgruppen


Inget sker som vi inte tillåter, inget sker om inte vi tillåter det. Allt inordnas under vår uråldriga visdom. Vi är de grå eminenserna, drivkraften i det dolda. Vi är de som vet bäst, alltid. Vi är de gamla Löjtnanterna.
Kaptener, majorer, överstar med fler, är de som inte hade det som krävdes, de skickades på vidareutbildning för att kunna effektuera vår vilja.
Fanjunkare och förvaltare är våra sammansvurna, de är de som säkerställer att vår vilja genomförs. Vi, de gamla Löjtnanterna, vill och förstår vad som är bäst för er. Vi finns överallt.
-ur Löjtnantsmanifestet

Legaleze